Adwokat Adam Bratkowski

jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Studia prawnicze rozpoczął w 2004 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMCS,
a ukończył je w roku 2009 z oceną bardzo dobrą na dyplomie. Tematem jego pracy magisterskiej były zagadnienia prawne związane z hipoteką łączną.  Promotorem pracy magisterskiej był prof. dr hab. Mirosław Nazar.

Adwokat Adam Bratkowski  zdobywanie doświadczenia zawodowego rozpoczął w 2010 r, pracując trzy lata jako aplikant w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej adw. Jana Leszka Bratkowskiego. W marcu 2013 r. Adam Bratkowski zdał egzamin adwokacki, a w maju 2013 roku wpisał się na listę adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie.

Od września 2013 r. Adam Bratkowski prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.